top of page
Woman talking to her therapist while lyi

PSYKOTERAPI - SKREDDERSYDD TERAPIOPPLEGG

ER DU I FIGHT, FLIGHT ELLER FREEZE?
BOOK EN GRATIS 10 minutterS INNLEDENDE VURDERING:

VED UTBRENTHET, UTMATTELSE og STRESS

Så hvordan blir man bedre fra utbrenthet?

Det enkle svaret er: Gi det tid - og legg best mulig til rette for bedring.

Mange opplever det som svært frustrerende at de ikke blir bedre. At det tar så lang tid. Det kan føles som om omgivelsene forventer rask bedring.

Du forstår kanskje ikke utbrentheten selv, hvorfor du føler deg så dårlig. Kanskje du ser personer rundt deg fungere tilsynelatende greit - på jobb og hjemmebane - og du lurer på hvorfor det ikke fungerer for deg.

Det kan være en lettelse å komme til en terapeut som forstår deg og vet hvordan du har det. Jeg har lang erfaring med utbrenthet og stress-symptomer i min psykoterapeut-praksis.

Det tar tid å bli bedre fra utbrenthet og plager forårsaket av kronisk stress. Det som er avgjørende er å legge et godt grunnlag for at kroppen kan hele seg. Det betyr at noe må endres.

Det er viktig å finne årsakene til at du har blitt utbrent. Kanskje du synes det er vanskelig å sette grenser og prioriterer andre foran deg selv - hele tiden. Kanskje du lytter lite til egne behov. Kanskje du presser deg selv for hardt. Eller kanskje gleden og retningen er borte i hverdagen - og du trenger å få kontakt med hva du egentlig vil.

Jeg jobber med personer som er utbrente, slitne eller har andre stressrelaterte plager.

Jeg er en erfaren gestaltterapeut MNGF med praksis siden 2013. I tillegg har jeg fagkompetanse fra medisinfag og ernæring.

Jeg har utfra min fagkompetanse satt sammen et spesialtilpasset terapiopplegg for deg som er utbrent, sliten eller stressa.

Jeg tilbyr:

 • Utforskning og kartlegging av symptomene. 
  Økt innsikt i stress- og utmattelsesprosessene i kroppen.

 • Avspenningsøvelser.

 • Råd for å roe systemet. Individuelt utarbeidet utfra din situasjon.

 • Støtte og hjelp til å se nærmere på situasjonen du står i.

 • Utforskning av årsaker til at du har blitt utbrent.

 • Kartlegging av hva du trenger for å legge til rette for bedring.

 • Hjelp til å sortere og se på veien videre.
  Hvordan kan du få det bedre - slik du ønsker å ha det i livet ditt?

 • Hjelp til å finne tilbake til glede og mening i livet ditt.

 • Bistand til å vurdere situasjonen i forhold til evt. sykemelding/tilbakegang til arbeid.

 • Råd i forhold til kommunikasjon med fastlege, arbeidsgiver, NAV.

 • Jeg kan også skrive en uttalelse til NAV basert på terapiforløpet, dersom du ønsker dette og NAV bestiller det.

Bedre balanse

I mange tilfeller handler bedring fra utbrenthet om å legge til rette for å styrke den parasympatiske aktiviteten (den delen av nervesystemet som hjelper deg å roe ned og lade opp), og dempe den sympatiske aktiviteten (stressresponsen).

Det er også svært viktig å gi kroppen det den trenger av næringsstoffer gjennom et gunstig kosthold, samt tilpasset grad av fysisk aktivitet.

Skal du legge til rette for varig bedring, handler det imidlertid aller mest om å forme livet slik at du trives bedre. Om å komme i kontakt med egne behov og drømmer.

Mange opplever at videosamtale er veldig godt egnet ved utbrenthet og utmattelse.

Woman in lavender flowers field at sunse
bottom of page