top of page

beste jobb for akkurat din personlighet

hva passer du best til?

Den beste jobben for deg, vil alltid være den jobben som passer best med dine personlige egenskaper og evner. Nøkkelen er å kjenne deg selv veldig godt.

Kanskje kjenner du at du har valgt feil yrke, og vurderer å bytte. Eller du må bytte yrke av andre grunner.

Her er noen faktorer som bør stemme mellom deg og en jobb:

 • Utadvendt eller innadvendt: Liker du å jobbe med mennesker, for eksempel med kunder eller pasienter, eller i tett samarbeid med kollegaer? Eller trives du bedre når du kan vende deg innover og jobbe med innadvendte oppgaver, helst alene eller i stillhet? Trives du i åpent kontorlandskap?

 • Spesialist eller allrounder: Trives du best med å være en spesialist og gå i dybden på et smalere felt? Eller liker du å jobbe mer i bredden?

 • Grad av selvstendighet: I hvor stor grad bestemmer du over egne oppgaver og planlegging av arbeidsdagen? Er det allerede bestemt hva som står på timeplanen? Er det noen som detaljstyrer hvordan du utfører oppgavene?

 • Fleksibilitet - tid og sted: Har du tilstrekkelig frihet etter det du har behov for, når det gjelder muligheten til å styre egen arbeidstid? Har du mulighet til hjemmekontor?

 • Interesser: Jobber du med det du egentlig ønsker å jobbe med? Er det et annet fagfelt eller yrke du heller ville jobbet innen?

 • Anerkjennelse som fagperson: Føler du deg anerkjent som fagperson innen ditt felt, av ledere og kollegaer? Er dette viktig for deg?

 • Foretrukket tenkemåte: Praktisk rettet eller abstrakt tenkning: Jobber du i stor grad med abstrakte teoretiske systemer (vitenskap, naturfag, medisin, noen it-oppgaver osv.), eller er tenkemåten i jobben rettet mot det praktiske og samfunnet rundt deg (markedsføring, bedriftsutvikling, jobbformidling, omsorgsyrker, journalistikk, salg osv.)? Hva liker du best?

 • Graden av planlegging: Er du i en jobb der det stadig oppstår situasjoner som du må ta deg av der og da? Som for eksempel hvis du jobber som lærer, miljøarbeider, barnehagepedagog, politi, vekter eller innen kundeservice. Noen får energi av at ting oppstår i øyeblikket og må løses. Andre blir stresset av dette og foretrekker at oppgavene i arbeidsdagen er forutsigbare og planlagt på forhånd. Hva foretrekker du?

 • Sanser versus intuisjon: Liker du å jobbe med fakta og etterprøvbare opplysninger, ting du kan se eller sanse eller slå opp i en bok? Eller er det like viktig for deg å bruke informasjon du plukker om med intuisjonen din ("magefølelsen")? Er du mest interessert i den konkrete verden vi lever i, eller mer interessert i tanker og ideer? Er du god på å se mønstre og linjer, i hendelser og fenomener? Eller er du god på å se detaljer i omgivelsene?

 • Praktisk eller teoretisk: Graden av praktiske versus teoretiske oppgaver må være i en god match med hva du foretrekker. Sitter du på kontor og kunne egentlig ønske deg å jobbe med blomster, som konditor eller som personlig trener, vil du mistrives. Liker du å bruke sansene og kroppen? Eller foretrekker du teoretiske oppgaver? Eller en blanding?

 • Kreativitet og struktur: Er det viktig for deg å bruke kreativitet i en jobb? Får du gjort det i dag? Eller opplever du at det er lite rom for å komme med kreative ideer og innspill på arbeidsplassen? Eller opplever du kanskje derimot at det er for løse rammer og bedriften mangler struktur - i forhold til hva du trives med?

Kontakt meg
 • Det sosiale miljøet: Trives du med menneskene du jobber sammen med? Har dere noe til felles, eller føler du deg blant mennesker som er veldig annerledes enn deg?

 • Relasjonen til sjefen: Har du en leder du samarbeider godt med? Eller har du en vanskelig leder som gjør jobbhverdagen ubehagelig for deg?

 • Verdier: Stemmer bedriftens verdier overens med dine egne? Eller føler du at du gjør et kompromiss og det egentlig ikke stemmer helt?

 • Tidspress og bedriftskultur: Er det høyt tidspress og arbeidspress? Har bedriften tilstrekkelig fokus på den ansattes behov? Føler du deg ivaretatt?

TA EN GRATIS TEST: HVA PASSER DU EGENLTLIG BEST TIL Å JOBBE MED?
bottom of page